Viva Credit Blog

Viva Credit Blog

Nişte bani în plus nu strică niciodată, fie că ești angajat, student sau pensionar, am căutat pentru tine câteva modalităţi prin care poți obţine un venit suplimentar.

1. Vinde ce nu îţi mai trebuie. Scoat la vânzare orice obiect de care te-ai plictisit, o haină care nu-ti mai vine bine sau pantofi care nu mai sunt la modă. Nu e nicio ruşine în a câştiga bani din ceva pe care tu l-ai plătit la un moment dat. Aşa că poţi începe curăţenia generală, chiar dacă nu se apropie nicio sărbătoare.

2. Dacă eşti pasionat de sport, poţi oricând să îţi oferi serviciile celor mai puţin pricepuţi dar care tare şi-ar dori să ducă şi ei o viaţă activă şi să aibă acei muşchi pe care doar în reviste i-au văzut vreodată. Să fii antrenor personal poate fi extrem de măgulitor şi mai ales, profitabil.

3. Dacă ai terminat o facultate de limbi străine, română, matematică, fizică etc. poţi oricând să dai meditaţii. Îţi mai aduci aminte câţi bani dădeau părinţii tăi ca să poţi învăţa suplimentar? Gândeşte-te că acum tu eşti cel care poate câştiga astfel.

businessman with laptop computer working at office

4. Te crezi talentat la scris? Îţi place să îţi pui gândurile şi trăirile pe hârtie? De ce să nu le pui pe internet? Îţi poţi face singur şi gratis un blog. Dar aici durează destul de mult până poţi ajunge să câştigi bani. Este un proiect pe termen lung şi trebuie să lucrezi constant la el ca să speri că îţi va şi aduce un venit la un moment dat.

5. Poţi să devii mistery shopper. Aşa-numitul client misterios, care este plătit ca să verifice modul în care acţionează angajaţii unei companii sau dacă serviciile sunt cele aşteptate.

6. Îţi plac copiii? Te pricepi să ai grijă de ei şi să îi faci să se simtă bine? Atunci poţi să îţi oferi serviciile de baby-sitter. Sunt atâţia părinţi disperaţi că nu au cu cine să îşi lase copiii ca să petreacă şi ei o seară liniştită sau să meargă să îşi rezolve diverse probleme şi atât de puţini baby-sitteri buni.

7. Te pricepi să tricotezi? Sau să pictezi pe textile? Sau să faci obiecte decorative? Activităţile hand-made au luat o amploare deosebită în ultimii ani iar oamenii încep să le aprecieze la adevărata valoare. Aşa că dacă ştii că ai un talent pe care nu l-ai speculat până acum, ar fi un moment excelent să începi.

8. Și fotografia îţi poate aduce un venit suplimentar substanţial dacă ai talent şi un aparat bun. Îţi faci un portofoliu, o pagină de internet şi te faci cunoscut pe paginile de socializare. Astfel, ai şanse să începi să găseşti clienţi. Cui nu-i place o fotografie frumoasă, dintr-un moment important al vieţii?

9. Poţi face curăţenie în casele cunoştinţelor. În condiţiile în care mulţi muncesc de dimineaţa până târziu în noapte, o persoană pricepută şi îndemânatică este foarte apreciată şi răsplătită pe măsură.

10. Dacă te pricepi la croitorie şi ai şi o maşină de cusut, poţi începe să faci haine pe placul clienţilor. Întotdeauna o rochie făcută pe comandă va fi cu mult mai apreciată decât una cumpărată din magazin, pe care o mai au alte 5 colege de serviciu.

11. Dacă eşti maestru în bucătărie, poţi să pregăteşti meniuri de sărbătoare pentru cei ocupaţi sau dulciuri pentru devoratorii de bunătăţuri. Cu cât eşti mai talentat, cu atât vei primi mai multe comenzi şi vei găsi mai mulţi clienţi. Cui nu îi place să mănânce bine?

 

Ne oprim la 11 modalităţi de a obţine venituri suplimentare. Căci ştim cu toţii: ai nevoie de iniţiativă. Restul se rezolvă cu muncă şi dăruire.


1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

 

1.1   Organizatorul campaniei promoționale „La Viva Credit câștigi cu prietenii tăi” (denumită în continuare „Campania”) este VIVA CREDIT IFN SA, cu sediul în București, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 8, et. 4, înregistrat la Registrul Comerțului cu nr. J40/8045/2010, Cod Unic de Înregistrare 27311289, Cont RO94BACX0000000526693008, deschis la UniCredit Bank, notificată cu numărul 17928 la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („Organizatorul”).

1.2   Campania Promoțională se va derula sub prevederile prezentului regulament (“Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, de a opri Campania Promoțională în orice moment al acesteia, nu înainte de a anunța publicul.

1.3   Nici o modificare nu poate produce efecte retroactiv. Participanții înregistrați până la momentul modificării vor beneficia de drepturile deja obținute.

1.4 Regulamentul este disponibil gratuit pe pagina de web www.blog.vivacredit.ro/2017/10/31/regulament-recomandari-6. Orice modificare a prezentului Regulament va fi adusă la cunoștința publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.

 1. DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE

2.1  Campania Promoțională se va desfășura începând cu data de 01.11.2017, până la data de 31.01.2018.

2.2  Campania este organizată şi se desfăşoară pe teritoriul României.

2.3  După data încheierii Campaniei, în conformitate cu art 2, alin 2.1., organizatorii nu mai au nicio responsabilitate și nu își mai asumă nicio obligație în legătură cu nicio circumstanță care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualității ori continuării Campaniei. În sensul celor de mai sus, ținând seama de comunicarea perioadei Campaniei, se prezumă că orice consumator mediu, informat și interesat, a luat la cunoștință în mod rezonabil despre încheierea Campaniei după data de 31.01.2018, iar orice decizie de a aplica pentru credit de la Viva Credit fiind consecința propriei analize cu privire, exclusiv, la produs și condițiile comerciale aferente.

 1. DREPT DE PARTICIPARE

3.1  Au drept de participare la Campanie doar persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții de participare:

 • sunt clienţi activi, având un contract de credit în desfășurare încheiat cu Organizatorul, sau au fost clienți ai Organizatorului (anterior datei de începere a Campaniei);
 • sunt persoane fizice cu domiciliul sau resedința în România;
 • au îndeplinit vârsta de 20 de ani până la data începerii Campaniei;
 • recomandă în perioada Campaniei (art 2, alin 2.1) una sau mai multe persoane fizice (dar nu mai mult de 50) ce contractează ulterior un împrumut de la Organizator în perioada campaniei (art 2, alin 2.1).

3.2  La Campanie nu pot participa angajații Organizatorului și nici soțul/soția ori rudele de gradul întâi și doi ale acestora.

3.3  Participanților nu le este impusă în contrapartidă nici o cheltuială directă sau indirectă.

 1. PROCEDURA CAMPANIEI

4.1  Participantul va fi informat despre Campanie printr-un email.

4.2  Participantul primește 150 (o sută cincizeci) lei pentru fiecare persoană recomandată care contractează un împrumut de la Organizator în perioada campaniei (art 2, alin 2.1) și dacă sunt îndeplinite și celelalte condiții de participare, prevăzute în prezentul Regulament.

4.3  Participantul face recomandarea din contul lui de client Viva Credit, menționând adresa de mail sau numărul de telefon al persoanei pe care o recomandă, având consimțământul prealabil al persoanei recomandate de a-i furniza datele către Organizator.

4.4  Fiecare participant poate recomanda maxim 50 persoane pe durata campaniei.

4.5  Persoanele recomandate trebuie să nu se fi înregistrat pe site-ul Organizatorului până în momentul recomandării.

4.6  Participantul va intra în posesia premiului prin virarea banilor în contul bancar înregistrat anterior pe https://vivacredit.ro (este responsabilitatea participantului să-și actualizeze datele de contact și datele contului bancar). Transferul banilor se va face după cum urmează:

 • 11 decembrie 2017, pentru recomandările înregistrate în perioada 01.11.2017-30.11.2017;
 • 10 ianuarie 2017, pentru recomandările înregistrate în perioada 01.12.2017-31.12.2017;
 • 12 februarie 2018, pentru recomandările înregistrate în perioada 01.01.2018-31.01.2018.
 1. CONDIȚII DE VALIDITATE

5.1  Pentru ca Participantul să fie validat drept câștigător, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

 • să respecte condițiile de participare prevăzute în prezentul Regulament;
 • să nu aibă întârzieri mai mari de 30 de zile, la data la care se face transferul (alin 4.6).

5.2  Dacă o persoană este recomandată de persoane multiple, va fi recompensat Participantul care a făcut prima recomandare, din punct de vedere cronologic.

5.3  Toate recomandările vor fi primite și acceptate de către Organizator până la data de 31.01.2018.

 

 

 

 1. RESPONSABILITATE

6.1  Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru acordarea premiilor către un Participant care nu respectă condițiile de validitate prevăzute în prezentul Regulament oficial, dacă acordarea premiului s-a făcut în urma inducerii în eroare a Organizatorului. Acest eveniment va atrage răspunderea personală a câștigătorului în mod fraudulos, pentru pagubele aduse imaginii Organizatorului precum și pentru prejudiciile aduse celor care ar fi fost îndreptățiți la câștigarea premiilor.

6.2  Prin participarea la Campanie, Participanții acceptă și sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului oficial și își asumă responsabilitatea pentru faptele lor săvârșite în legătură cu Campania.

 

 1. TAXE SI IMPOZITE

7.1  Organizatorul se obligă să suporte impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile obținute de către câștigători în conformitate cu prevederile Legii 227 din 2015 cu modificările ulterioare, orice alte obligații de natura fiscală sau de orice altă natură, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor. Impozitul va fi calculat la valoarea netă a premiului descris la pct. 4.1 din prezentul Regulament.

 1. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI

8.1  Campania poate înceta în cazul:

(i) apariției unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a o continua, sau

(ii) în cazul în care continuarea Campaniei ar deveni prea oneroasă datorită unor cauze independente, cum ar fi, însă fără a se limita, la schimbarea cadrului legislativ.

8.2  Campania Promoțională poate înceta pentru motivele enumerate la pct. 8.1 numai după înștiințarea prealabilă a publicului.

 1. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române de la sediul Organizatorului.

 1. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

10.1  Datele sunt protejate conform legislației în vigoare pentru confidențialitatea și securitatea prelucrării datelor.

10.2  Organizatorul, deținând număr de Operator de date cu caracter personal 17928, se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor personale. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților/câștigătorilor la Campanie și să le utilizeze conform Regulamentului și legislației în vigoare.

10.3  Tuturor participanților la promoție le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001.

10.4  Participantul trebuie să aibă consimțământul prealabil al persoanei recomandate de a-i furniza datele către Organizator.

10.5  La cererea participanților, adresată în scris Organizatorului, acesta se obligă:

(i) să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

(ii) să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;

(iii) să înceteze în mod gratuit prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

10.6  Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a Organizatorului trimițând o astfel de cerere la adresa: VIVA CREDIT IFN SA, cu sediul în București, Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 8, et. 4.

10.7  La data încheierii tuturor operațiunilor de prelucrare în legătura cu prezenta campanie (colectare, notificare câștigător(i), înmânare premii), dacă persoana vizată nu și-a dat în mod expres și neechivoc consimțământul pentru o prelucrare ulterioară, datele cu caracter personal vor fi transformate în date anonime și stocate exclusiv în scopuri statistice sau vor fi distruse după caz.

10.8  În cazul în care participantul și-a exprimat acordul expres pentru stocarea și prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal de către Viva Credit IFN, aceste operațiuni vor fi efectuate de Viva Credit IFN, până la data retragerii acordului, caz în care Operatorul va proceda neîntârziat la ștergerea acestora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             Viva Credit IFN SA

                                                                                                                                             Director General

                                                                                                                                             Ionut Laurentiu STAN

Reduceri. Un cuvânt magic pentru cei mai mulţi dintre noi. Căci şi plin de bani să fii şi nu poţi refuza să cumperi ceva la preţ mai mic decât cel original. Dar… şi cumpărăturile astea se fac cu cap. Căci dacă te repezi în magazine, fie ele reale sau virtuale, fără să analizezi şi să calculezi un pic în prealabil s-ar putea să te trezeşti că ţi-ai luat o mare ţeapă. Aşa că, am pregătit pentru tine câteva ponturi care să îţi fie de ajutor în perioada reducerilor.

Primul lucru pe care îl ai de făcut este să ştii ce anume vrei să cumperi la preţ redus. Nu merge in magazine fără o ţintă precisă pentru că vei sfârşi prin a cheltui cu mult mai mult decât ţi-ai propus şi te vei trezi acasă cu lucruri de care nu aveai, cu adevărat, nevoie. De exemplu, ţie îţi trebuiau 2 perechi de pantaloni, 5 cămăşi şi 2 perechi de pantofi office şi tu te întorci cu 4 rochii, 2 perechi de sandale şi o geantă. Frumoase, ce-i drept, dar cu nimic mai deosebite decât toate celelalte din şifonier. Sigur, avem şi varianta pentru bărbaţi: pleci după un hard-disk extern şi te ajungi acasă cu cel mai nou model de PlayStation. E bine să aştepţi perioada aceasta pentru obiecte pe care ştii că oricum vei ajunge să le cumperi. După ce ţi-ai stabilit lista de priorităţi, mergi şi vezi în diverse magazine care sunt preţurile lucrurilor. Doar aşa poţi să afli cu adevărat dacă ceea ce vrei este la reducere sau nu. Se ştie că sunt unii comercianţi care apelează la tot felul de tertipuri şi ajung să vândă chiar mai scump.

businessman with laptop computer working at office

Perioadele de reduceri sunt aceleaşi în fiecare an, aşa că nu este greu să îţi pregăteşti din timp terenul. Fă economii în lunile de dinainte, ca să nu te trezeşti că au început ofertele iar tu nu ai resurse financiare ca să îţi duci planurile la bun sfârşit. Nici prin cap să nu îţi treacă să faci un Credit Până la Salariu pentru aşa ceva dacă nu ai nevoie urgentă de un anumit lucru, nu are o reducere consistentă şi mai ales nu ai siguranţa că îl vei putea plăti la timp. În plus, stabileşte-ţi clar un buget pentru astfel de cheltuieli şi ţine-te cu dinţii de el.

Când încep să apară reducerile, nu te repezi în primul magazin. Mergi peste tot, caută produsele care te interesează în mai multe locuri, analizează toate ofertele existente şi abia apoi te duci să cumperi. Dacă ştii că ai un prieten care îşi doreşte acelaşi lucru ca şi tine, caută ofertele 2 la preţ de 1 sau cele cu un produs la preţ întreg şi al doilea la jumătate de preţ. S-ar putea să ieşi chiar la o sumă mai bună decât cu reducerile procentuale.

Dacă nu ai un produs anume ca ţintă, de la o anumită firmă sau cu anumite specificaţii tehnice, ci doar urmăreşti preţul cel mai bun, ai grijă să nu te alegi cu unul de generaţie foarte veche sau cu hibe mari. Reducerile sunt perioada ideală pentru ca magazinele să scape de anumite lucruri ce nu au căutare printre clienţi. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul hainelor sau încălţămintei. Nu lua produse care au fost la modă anul acesta pentru că nu vei apuca să le porţi de câteva ori. Alege produsele clasice şi de bună calitate. De acestea te vei bucura multă vreme de acum înainte.

Poate eşti departe de orice aniversare sau sărbătoare, dar nu strică să te gândeşti şi la cadourile pentru cei dragi. Acum ai ocazia să le cumperi ce îţi doreşti sau ce îşi doresc ei cu adevărat fără să intri în faliment sau să le spui că nu ai avut posibilităţi. În plus, scapi şi de stresul şi aglomeraţia cumplită din magazine din perioadele premergătoare marilor sărbători.

În afara perioadelor clasice de reduceri, mai există o posibilitate excelentă de a cumpăra produse la preţ redus. Pe principiul „faci vara sanie şi iarna car”, cauţi produsele pentru sezonul următor exact când nu are nimeni nevoie de ele. Da, ştim că nu ai niciun chef să cumperi cauciucuri de iarnă când afară sunt 35 de grade la umbră. Dar acum nimeni nu le caută iar comerciantul ar face orice numai să scape de ele de pe stoc. Şi atunci de ce să nu profiţi tu?

Acestea fiind spuse şi ştiute, vă dorim cumpărături cu cap!

Reduceri. Un cuvânt magic pentru cei mai mulţi dintre noi. Căci şi plin de bani să fii şi nu poţi refuza să cumperi ceva la preţ mai mic decât cel original. Dar… şi cumpărăturile astea se fac cu cap. Căci dacă te repezi în magazine, fie ele reale sau virtuale, fără să analizezi şi să calculezi un pic în prealabil s-ar putea să te trezeşti că ţi-ai luat o mare ţeapă. Aşa că, am pregătit pentru tine câteva ponturi care să îţi fie de ajutor în perioada reducerilor.

Primul lucru pe care îl ai de făcut este să ştii ce anume vrei să cumperi la preţ redus. Nu merge in magazine fără o ţintă precisă pentru că vei sfârşi prin a cheltui cu mult mai mult decât ţi-ai propus şi te vei trezi acasă cu lucruri de care nu aveai, cu adevărat, nevoie. De exemplu, ţie îţi trebuiau 2 perechi de pantaloni, 5 cămăşi şi 2 perechi de pantofi office şi tu te întorci cu 4 rochii, 2 perechi de sandale şi o geantă. Frumoase, ce-i drept, dar cu nimic mai deosebite decât toate celelalte din şifonier. Sigur, avem şi varianta pentru bărbaţi: pleci după un hard-disk extern şi te ajungi acasă cu cel mai nou model de PlayStation. E bine să aştepţi perioada aceasta pentru obiecte pe care ştii că oricum vei ajunge să le cumperi. După ce ţi-ai stabilit lista de priorităţi, mergi şi vezi în diverse magazine care sunt preţurile lucrurilor. Doar aşa poţi să afli cu adevărat dacă ceea ce vrei este la reducere sau nu. Se ştie că sunt unii comercianţi care apelează la tot felul de tertipuri şi ajung să vândă chiar mai scump.

Sale!

Perioadele de reduceri sunt aceleaşi în fiecare an, aşa că nu este greu să îţi pregăteşti din timp terenul. Fă economii în lunile de dinainte, ca să nu te trezeşti că au început ofertele iar tu nu ai resurse financiare ca să îţi duci planurile la bun sfârşit. Nici prin cap să nu îţi treacă să faci un Credit Până la Salariu pentru aşa ceva dacă nu ai nevoie urgentă de un anumit lucru, nu are o reducere consistentă şi mai ales nu ai siguranţa că îl vei putea plăti la timp. În plus, stabileşte-ţi clar un buget pentru astfel de cheltuieli şi ţine-te cu dinţii de el.

Când încep să apară reducerile, nu te repezi în primul magazin. Mergi peste tot, caută produsele care te interesează în mai multe locuri, analizează toate ofertele existente şi abia apoi te duci să cumperi. Dacă ştii că ai un prieten care îşi doreşte acelaşi lucru ca şi tine, caută ofertele 2 la preţ de 1 sau cele cu un produs la preţ întreg şi al doilea la jumătate de preţ. S-ar putea să ieşi chiar la o sumă mai bună decât cu reducerile procentuale.

Dacă nu ai un produs anume ca ţintă, de la o anumită firmă sau cu anumite specificaţii tehnice, ci doar urmăreşti preţul cel mai bun, ai grijă să nu te alegi cu unul de generaţie foarte veche sau cu hibe mari. Reducerile sunt perioada ideală pentru ca magazinele să scape de anumite lucruri ce nu au căutare printre clienţi. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul hainelor sau încălţămintei. Nu lua produse care au fost la modă anul acesta pentru că nu vei apuca să le porţi de câteva ori. Alege produsele clasice şi de bună calitate. De acestea te vei bucura multă vreme de acum înainte.

Poate eşti departe de orice aniversare sau sărbătoare, dar nu strică să te gândeşti şi la cadourile pentru cei dragi. Acum ai ocazia să le cumperi ce îţi doreşti sau ce îşi doresc ei cu adevărat fără să intri în faliment sau să le spui că nu ai avut posibilităţi. În plus, scapi şi de stresul şi aglomeraţia cumplită din magazine din perioadele premergătoare marilor sărbători.

În afara perioadelor clasice de reduceri, mai există o posibilitate excelentă de a cumpăra produse la preţ redus. Pe principiul „faci vara sanie şi iarna car”, cauţi produsele pentru sezonul următor exact când nu are nimeni nevoie de ele. Da, ştim că nu ai niciun chef să cumperi cauciucuri de iarnă când afară sunt 35 de grade la umbră. Dar acum nimeni nu le caută iar comerciantul ar face orice numai să scape de ele de pe stoc. Şi atunci de ce să nu profiţi tu?

Acestea fiind spuse şi ştiute, vă dorim cumpărături cu cap!

În urmă cu doi ani m-am mutat cu serviciul în București! Ușor, ușor am fost avansat la locul de muncă, iar odată cu asta au venit și avantajele. Salariul mi-a crescut cu 35%, am primit asigurare medicală, telefon de serviciu și… mașină. Oricât de mult îmi doream însă mașina și oricât de multă nevoie aveam de ea, nu o puteam conduce pentru că nu aveam permis auto. Școala de șoferi nu a fost niciodată o prioritate pentru mine. Lucrurile s-au schimbat însă brusc, odată cu bonusurile de la serviciu.

Acum, prioritatea numărul 1 din viața mea era carnetul de conducere. Așa că, am căutat și am găsit cea mai bună ofertă pentru școala de șoferi. Prețul cursurilor? 1.000 de lei! În suma pe care trebuia să o achit integral, la înscriere, erau incluse toate taxele. Cursul dura  aproximativ 5 săptămâni, timp în care trebuia să urmez 24 de ore de pregătire teoretică și 30 de ore de pregătire practică.

businessman with laptop computer working at office

Oferta școlii era valabilă pentru încă trei zile, apoi prețul creștea cu 30%.  Eu nu aveam 1.000 de lei disponibili pentru a urma cursurile școlii de șoferi dar trebuia neapărat să fac rost de undeva de bani. Îmi doream cu disperare mașina care îmi ușura viața în aglomerata și agitata Capitală.

Le-am spus și colegilor mei cu ce problemă mă confrunt, iar ei mi-au dat un sfat prețios. Mi-au spus să apelez cu încredere la Viva Credit! Nu aveam altă soluție așa că, le-am urmat sfaturile.

Am intrat pe www.vivacredit.ro și am găsit acolo exact ceea ce căutam: un credit rapid, până la salariu!

Am completat online un formular și în doar două ore am primit banii solicitați, direct în cont. Nu am avut nevoie de prea multe acte, nici de giranți și nici de garanții, iar totul s-a desfășurat sută la sută online, din fața calculatorului. Pentru că eram un client nou, am avut dobândă de 0%.  A doua zi am dat fuga la școala de șoferi și m-am înscris la cursuri.

După doar o lună și jumătate am absolvit cu brio școala, iar carnetul de șoferi mi l-am luat din prima încercare. Acum, sunt un fericit, atent și prudent șofer.

Mulțumesc Viva Credit pentru ajutor, drumuri lungi și sigure!

Anul acesta am împlinit 25 de ani de căsnicie! Practic, sărbătorim nunta de argint. Cu toate astea, am decis să nu facem mare tam-tam, ci să petrecem în familie, la noi acasă.

Am stat însă și m-am tot gândit ce să fac. Parcă nu eram suficient de mulțumit să las o astfel de zi, atât de importantă, să treacă la fel ca oricare alta. Soția mea merita mai mult de atât. Așa că, am decis să îi pregătesc o surpriză.

businessman with laptop computer working at office

M-am dus la biserica noastră de suflet, am vorbit cu preotul și am stabilit cu el ziua în care urma să ne oficieze „nunta”, mai exact slujba de mulțumire. Apoi, m-am îndreptat spre un renumit magazin de bijuterii pentru a vedea prețul unor verighete de argint. Am găsit unele care se potriveau perfect gusturilor soției mele! Prețul lor? 800 de lei. Le-am pus deoparte cu promisiunea că următoarea zi voi merge să le cumpăr. M-am îndreptat apoi spre un frumos restaurant din centrul Capitalei, unde am făcut o rezervare pentru o cină romantică în doi. Mai mult, am comandat și un buchet de 25 de trandafiri, buchet pe care urma să îl iau chiar în ziua aniversării noastre.

Așadar, peste fix trei zile împlineam 25 de ani de la ziua în care am spus un „DA” răspicat, iar surpriza pentru soția mea era aproape gata. Nu aveam însă banii necesari ca să îmi duc planul până la capăt, dar nu am disperat. Am apelat la prietenii mei discreți de la Viva Credit.

Am intrat aici https://goo.gl/NN3ocK am completat formularul online și am aplicat pentru Creditul Până la Salariu. Nu am avut nevoie de giranți, garanții, adeverințe de salariu sau prea multe acte, iar totul s-a desfășurat rapid și sigur, din fața calculatorului. Cei 1.500 de lei solicitați i-am primit direct pe cardul personal, în doar două ore. Așa că, am avut suficient timp și bani să definitivez surpriza.

Acum, aștept cu emoții să văd reacția soției mele la surpriza pe care i-am pregătit-o! Sigur va fi impresionată până la lacrimi! Promit însă să vă țin la curent.

Dacă vreți și voi să faceți o surpriză cuiva drag, dar banii sunt singurul impediment, apelați cu încredere la Viva Credit! Sigur vă va deveni complice!

Vara asta a zburat pe nesimțite! Nici nu am reușit să mă bucur suficient de ea și iată că, am ajuns la sfârșitul lunii septembrie! E toamnă în toată regula, iar gospodinele sunt aproape gata cu conservele pentru iarnă. Eu? M-am trezit pe ultima sută de metri că nu am făcut nimic. Din fericire, în piețe încă mai erau suficiente legume și fructe din care aș fi putut face zacuscă, gemuri și murături, dar trebuia să mă grăbesc.

Nu doar familia mea, ci și prietenii, și colegii mei de serviciu îmi laudă mereu talentele de bucătăreasă. Așa că, nu aș putea ca anul acesta să nu fac măcar o porție de zacuscă. Recunosc însă că toate rețetele mele pentru conserve le am de la bunica mea, iar eu nu fac altceva decât să îi urmez cu strictețe, de fiecare dată, indicațiile pe care mi le-a lăsat scrise.

businessman with laptop computer working at office

Așadar, am trecut la treabă. Mi-am făcut o listă de cumpărături și… surpriză! Neplăcută, bineînțeles! Cumpărăturile mă costau, nici mai mult, nici mai puțin de 1.000 de lei.

Până la salariu mai erau două săptămâni, iar legumele din piață nu așteptau după mine. Așa că, dacă voiam să am o iarnă cu o cămară îmbelșugată, trebuia să fac ceva. Trebuia să împrumut banii de undeva! Dar… de unde?

Prietena mea cea mai bună a cerut de câteva ori bani împrumut de la Viva Credit! A fost extrem de mulțumită de rapiditatea și seriozitatea lor așa că, am decis să le cer și eu un împrumut.

Am intrat pentru prima oară pe www.vivacredit.ro și am fost de-a dreptul uimită. Am găsit acolo exact tipul de împrumut de care aveam nevoie: un credit până la salariu, rapid și sigur. Totul s-a desfășurat din fața calculatorului, fără giranți, garanții sau adeverință de salariu. Mai mult, client nou fiind, am primit și o dobândă preferențială de 0%. Adică, eu luam 1.000 de lei împrumut, iar la salariu returnam tot o mie de lei.

În doar două ore de la aplicarea cererii mele am și primit banii solicitați, direct în contul meu personal. Ce puteam să îmi doresc mai mult decât să trec la treabă? Așa că, am dat fuga la piață și am cumpărat toate cele necesare pentru minunățiile ce urma să le prepar.

Acum, rămâne de văzut dacă murăturile, zacusca și dulceața mi-au ieșit la fel de bune ca de obicei sau dacă am reușit să mă întrec pe mine însămi.

Atunci când ai o nevoie urgentă de bani, apelează și tu cu încredere la Viva Credit! Îți va fi cu siguranță alături!

Fiul nostru Mihai a început clasa întâi! Emoționat, dar și entuziasmat în același timp, Mihai a pășit în clasă, acolo unde îl așteptau învățătoarea, dar și noii lui colegi. Avea doar un ghiozdan gol în spate, ghiozdan care urma să ne dea însă mari bătăi de cap pe viitor.

După ce au făcut cunoștință și s-au acomodat unii cu alții, învățătoarea ne-a invitat și pe noi, părinții, în clasă, la o primă ședință. Aici, ea ne-a spus exact ce rechizite trebuie să le cumpărăm micuților noștri școlari. Am fost extrem de surprinși să aflăm că ghiozdanul fiecărui copil, gol în prima zi de școală, va cântări zilnic aproape 5 kilograme.

businessman with laptop computer working at office

Lista rechizitelor pe care trebuia să le cumpărăm în doar o săptămână conținea:

– 3 caiete e Tip I cu liniatură oblică (1 de clasă, 1 de casă, 1 de teste)

– 3 caiete de matematică (1 de clasă, 1 de casă, 1 de teste)

– 2 caiete cu foaie velină

– 1 caiet de desen

– 1 carte de colorat

– 1 set bețișoare de numărat

– 1 penar cu: 2 stilouri, 1 set de rezerve, 2 creioane, 1 gumă de șters, 2 pixuri cu gel albastru, 1 radieră, 1 set creioane colorate, carioci, ascuțitoare

– 1 carnețel de notițe

– 4 dosare cu folii de plastic

– 1 biblioraft

– 20 de coperți (pentru cărți și caiete)

– 1 socotitoare

– 1 alfabetar

– 1 foarfecă

– 1 lipici solid

– 1 set acuarele

– 1 pahar de plastic

– 1 set de șervețele

– 1 trening

-1 pereche de pantofi sport

Toate rechizitele necesare ne costau, nici mai mult, nici mai puțin de 750 de lei. Recunosc că nu ne așteptam la o sumă atât de mare așa că, evident, nu aveam bani pentru a îndeplini toate cerințele. Cu toate astea, nu puteam să ne trimitem copilul la școală fără caiete.

Am hotărât să ne împrumutăm de banii necesari de la Viva Credit. O făceam pentru a doua oară așa că, eram convinși că și de această dată ei vor fi cei care ne vor salva. Așa a și fost! La doar două ore după ce am intrat pe site și am completat formularul pentru Creditul Până la Salariu am și primit banii în cont. Am dat fuga în oraș și am cumpărat toate cele necesare începerii cu dreptul a anului școlar.

Intră și tu aici: https://goo.gl/ur9eKd! Vei găsi mereu un prieten de nădejde!

Port ochelari de vedere încă de la 7 ani. Învățătoarea a fost cea care a descoperit că nu văd și mi-a chemat părinții la școală. M-au dus imediat la oftalmolog, la un control. Medicul le-a spus părinților mei că am un „defect” din naștere, iar diagnosticul a fost astigmatism miopic, combinat cu astigmatism hipermetropic. Bineînțeles că și dioptriile recomandate de medicul oftalmolog au fost pe măsura diagnosticului.

Primii mei ochelari de vedere au fost foarte grei, iar lentilele erau extrem de groase, precum fundul sticlelor de sifon din vremea comunismului. O altă tehnologie nu exista, din păcate, în urmă cu aproape 35 de ani așa că, am fost nevoită să îi port. Aveau însă mai multe avantaje decât dezavantaje și, încet, încet m-am obișnuit cu ei.

Cu trecerea anilor, tehnologia a avansat, lentile au început să se subțieze din grosime, iar ramele de ochelari să fie din ce în ce mai frumoase. Așa că, ochelarii au devenit, cel puțin pentru mine, o bijuterie indispensabilă.

businessman with laptop computer working at office

Anul acesta, când am împlinit 42 de ani, am mers la un nou control oftalmologic, după ce mi-am dat seama că nu mai văd prea bine cu ochelarii mei. Medicul mi-a spus că, după 40 de ani, am nevoie de 2 perechi de ochelari. Una pentru distanță și cealaltă pentru citit sau… de ochelari progresivi. Am ales a doua variantă. Mi-ar fi fost mult prea greu să umblu mereu cu două perechi după mine, să îi schimb mereu.

Am avut parte însă de o surpriză neplăcută când am constatat că doar lentilele costă 950 de lei. Ramele pe care mi le doream și care mi se potriveau costau și ele 550 de lei. Nu aveam 1.500 de lei puși de-o parte pentru așa ceva, dar ochelarii erau, totodată, o urgență.

Ce era să fac? Nu știam în ce direcție să o apuc! Brusc mi-am amintit de colegii mei de serviciu, care mi-au povestit că atunci când se află într-un impas financiar apelează la Viva Credit. Am decis să fac la fel. Am intrat la ei pe site, am completat un formular online, am aplicat pentru un Credit Până la Salariu și, surpriză plăcută, în doar două ore am primit banii de care aveam nevoie, direct în contul personal. Nu mi-au cerut giranți și nici de garanții. Totul s-a desfășurat sută la sută online. Mai mult, pentru că a fost prima oară când le-am cerut ajutorul, am primit și o dobândă preferențială de… 0%. Practic, am împrumutat 1.500 de lei și, după 35 de zile, am înapoiat tot 1.500 de lei. Am făcut cea mai bună alegere, iar la serviciile Viva Credit voi mai apela, cu siguranță, și cu alte ocazii.

Intră și tu aici: https://goo.gl/Ys7UAZ! Sigur găsești acolo, nu doar un credit care ți se potrivește, ci si prieteni de nădejde! 🙂